سپاهان VS آلومینیوم اراک 19 نوامبر 2019 - 16:20
شهر خودرو VS نساجی مازندران 19 نوامبر 2019 - 19:00 مستایا
نساجی مازندران VS تراکتور 18 نوامبر 2020 - 16:10 آنوئتا
نقت مسجد سلیمان VS سایپا 18 نوامبر 2020 - 16:35 سانتیاگو برنابئو
مس رفسنجان VS گل گهر سیرجان 19 نوامبر 2020 - 16:10
ماشین سازی تبریز VS ذوب آهن 19 نوامبر 2020 - 16:35
فولاد VS استقلال 19 نوامبر 2020 - 16:40 استمفورد بریج
پیکان VS شهر خودرو 20 نوامبر 2020 - 16:20
پرسپولیس VS نفت آبادان 20 نوامبر 2020 - 16:20 امارات